Området / The area

Den rogivande Lagan rinner förbi utanför stugorna …
The tranquil river flows past the cabins …
Vi säljer fiskekort/We sell Fishing License
Gott om plats för camping/Plenty of space for Campers
Stora grönytor för lek & spel/Big space för game & play
Nära till bad & fiske/Close to bath / fishing